Forholdet mellom innledende og prisbærende poster i NS 3420 og betydningen av «uteglemte poster»

Tolkning av beskrivelsestekster i NS 3420 skaper ofte uenighet mellom byggherre og entreprenør, særlig i utførelsesentrepriser. I dette blogginnlegget skal vi se på betydningen av uklarhet og prisbærende poster, samt forholdet mellom innledende poster og prisbærende poster. NS 3420 brukes til å utarbeide beskrivelser og tilhørende mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og [...]

By |2019-04-11T12:28:46+02:0011. april 2019|Entreprise, Kontrakt|

Gullgruven – betydningen av bestillerkompetanse

Det var en stor dag for norsk samferdsel da to tunnelboremaskiner (TBM) i Follobaneprosjektet hadde gjennomslag inn mot Oslo S etter å ha lagt bak seg ni kilometer hver i hardt norsk grunnfjell. Gjennomslag mot Ski forventes av de to sørgående maskinene til neste år. Til sammen borer de fire TBM-ene den hittil lengste jernbanetunnelen [...]

By |2019-01-16T15:51:30+02:0016. januar 2019|Entreprise|

Uten egne data er du bare en med meninger, – en synser

Kloke ord fra W. Edwards Deming, en av de store ledestjerner innen ledelse. Vi leser til stadighet i media at både private og offentlige prosjekter blir forsinket, dyrere enn planlagt og sliter gjerne med kvalitetsproblemer i driftsfasen. Hva som skal til for å lykkes finnes det tusenvis av bøker på, men allikevel er det alt [...]

By |2018-12-31T14:18:08+02:0031. desember 2018|Entreprise|

Samspill som gjennomføringsmodell – utfordringer!

Nylig ble jeg engasjert av en entreprenør til å bistå i tilbudsprosessen på en «Totalentreprise med samspill» for en offentlig byggherre som kjører et prosjekt i milliardklassen. Det ble en kort affære. Entreprenøren bestemte seg raskt for ikke å levere tilbud, hovedsakelig fordi kontrakten har en del særegenheter som gjorde den lite attraktiv. I et [...]

By |2018-12-12T16:58:13+02:0012. desember 2018|Entreprise|

Slik overholder entreprenører kravet til varsling «uten ugrunnet opphold»

Standardkontraktene som brukes i norsk bygge- og anleggsnæring inneholder mange potensielle fallgruver for entreprenørene. Særlig hodebry skaper varslingsreglene i NS 8405 og NS 8407 hvor det fremgår at entreprenøren kan tape retten til å påberope seg forhold som en endring dersom byggherren ikke varsles «uten ugrunnet opphold». Denne preklusive virkningen innebærer at entreprenøren kan tape [...]

By |2018-12-18T15:57:39+02:0024. august 2018|Entreprise|

NS 8407, NTK 15 eller noe nytt?

Hvorvidt BaneNOR benytter en tilpasset NTK 15 eller en NS 8407 i de store kontraktene har engasjert mange. Det har fremkommet mange synspunkter som man kan ha forskjellige meninger om. Debatten om kontraktstandarder bør utvides med noen perspektiver: Kostnadsbildet Hvor ligger risikoen? De store entreprenørenes kontrakter med underleverandørene Er NS 8407 egnet for store og [...]

By |2018-12-18T15:58:38+02:0013. august 2018|Entreprise|