Marstrand og Menon Economics skal de neste fire årene bistå norsk nukleær dekommisjonering med utredning og analyse