Ledelsesforankring i IKT-anskaffelser

Anskaffelse av ny teknologi er knyttet til strategi og planer i din virksomhet. Ledelsesforankring er engasjement i ledelsen om at prosjektet er riktig, ønsket og viktig. I praksis betyr dette at ledelsen synlig støtter prosjektet ditt. Den første forankringsaktiviteten er å skape felles forståelse for problem og behov, og sørge for en beslutning om anskaffelse.

Ledelsen har gitt klarsignal til å sette i gang prosjektet. Hva gjør du i praksis for å sikre forankring, at ledelsen involveres videre og gir prosjektet tilstrekkelig oppmerksomhet?