Anders Nohre-Walldén går til Marstrand, Director of Sustainability

Virksomheter gå fra å vite hva bærekraft er, til hvordan de kan bli mer bærekraftig.

Med Anders Nohre-Walldén styrker Marstrand seg, og skal utvikle tjenester med mål om å bidra til at virksomheter skal få til denne endringen; Å hjelpe flere å gå fra ord til handling.  

I 13 år har Nohre-Walldén jobbet med blant annet å forme bygg- og anleggsbransjens ledende sertifiseringsverktøy og bidratt til at bransjen har flyttet seg langt. Å få til en nødvendig endring forutsetter en kobling mellom det vi sier, og det vi faktisk gjør. 

Nohre-Walldén har en klar oppfatning av hva som må til for å gå fra ord til handling.  

  • Bærekraft må bli et premiss på lik linje med økonomi. Det er mulig, men da må virksomhetene endre seg. Nøkkelen til endring er samspill og ledelse. Vi må bruke kunnskapen vi har med strategi, og sammen legge grunnlaget for at virksomhetsledere og prosjekter blir trygge på at verdiskapning og bærekraft kan kombineres enda bedre, sier Nohre-Walldén. 

Som et eksempel kan 20 % kutt i klimagasser oppnås uten ekstra kostnader i prosjekter, noe altfor få prosjekter leverer på. 

  • Det er pussig synes jeg. Når vi vet at vi skal opp til 50 % + utslippskutt som normalen, sikre biologisk mangfold og beskytte bygg og anlegg mot klimaendringer, er det på tide at flere tar grep. Jeg mener dette handler like mye om folk og samspill som teknikk og produkter fortsetter Nohre-Walldén.  

Anders Nohre-Walldén har hatt en sentral rolle i utviklingen av sertifiseringsordninger i BREEAM-familien (NOR, BREEAM Infrastructure, BiU og BREEAM Communities), en rekke veiledere og kurs, og sist, men ikke minst i utviklingen av Grønn Byggallianse.   

Med Anders sin innsats i å forme og utvikle produkter og selskapet, har han satt dype spor. Det er trist at han forlater oss, men samtidig ønsker vi ham lykke til i ny jobb og håper å samarbeide med ham når anledningen byr seg,

sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

I bygg.no den 12. juni retter redaktør Arve Brekkhus i sin kommentar (Grønne fremskritt • Byggeindustrien) fokus på behovet for å få til enda mer. Han sier «Det er mange grønne fremskritt i bygg, anlegg og eiendom. Det er grunn til å være optimist. Samtidig er det vesentlig at innsatsen øker og flere løsninger utvikles».  

Marstrand har noen av disse løsningene, og har erfart at samspill som gjennomføringsmodell er et godt verktøy for den endringen som kommer med bærekraft som et premiss.

Når vi får lov til å jobbe med samspill og mennesker, ser vi at det skaper engasjement og motivasjon for endring. Med Anders på laget skal vi utfordre, gi råd og støtte våre kunder enda mer

  • Det er koblingen mellom jus, samspill og virksomhetsutvikling som er med å definere hva og hvordan bærekraft skal være for en virksomhet og det er denne kombinasjonen av kunnskap som gjør at jeg har lyst til å jobbe i Marstrand, forteller Nohre-Walldén 
  • Marstrand ønsker å jobbe med de virksomhetene som er nysgjerrige og ønsker å lære mer for å ta grep. Vi har ikke alle svarene, men vi vil jobbe sammen med våre kunder for å finne konkrete løsninger slik at bærekraft kan bli mer naturlig og flere kan gå fra ord til handling – det er de begge enige om. 

Anders tiltrer i stillingen som Director Sustainability 1.august 2023 

Anders Nohre-Walldén,

Director Sustainability

Tlf: 932 34955

anders.nohre.wallden@marstrand.no