Samspillkonferansen 2022

Samspillkonferansen 2022 setter søkelyset på hvordan sikre gode prosjekter gjennom bruk av samspill som gjennomføringsmodell:
Rammeverk, struktur, prosesser, kontrakt, vederlagsmodeller må være på plass, men det er jo #folkadetkommeranpå!

Dagen vil være fylt med inspirerende, relevante og tidsaktuelle fagdrypp om hvordan du skal lykkes med prosjekt i en krevende tid.

  • La deg inspirere av innlegg som bærekraft og innovasjon
  • Erfarne folk gir deg innsikt i utfordringer med samspill!
  • Hvordan man velger team og oppnår gode teampresentasjoner blir belyst!
  • Markedssituasjonen – hva nå?

For mer informasjon og påmelding, klikk her.