Politiets Nasjonale Beredskapssenter begynner nå for alvor å ta form og har nå drøye ett år fram til ferdigstillelse. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2020; om lag 4,5 år etter oppstart forprosjekt og reguleringsplanlegging. Prognosen tilsier at prosjektet blir levert godt under budsjett. Prosjektet ledes av Paul Torgersen fra Marstrand. Kontrakten med totalentreprenøren Skanska er på 1,6 milliarder kroner (eks. mva.)

Foto: Bjørn V. Sandness

Les hele artikkelen her!